2468

Cinijica mačija rostfraj 0.3l.

2469

Činija mačija gum.obruc 0.25l, 11cm

2488

Činija za dugoušne pse 0.9l.

2497

Držac sa dvije činije zasebno pod.

2499

Činija rostfraj – swobby – 0, 45l / 15cm

24391

Pojilica"fresh flow"bela

24825

Cinije rost. sa drvenom oblogom 0.45l

24826

Cinije rost. sa drvenom oblogom 0.75l

24827

Cinije rost. sa drvenom oblogom 1.4l

24830

2 rostfraj činije + drzač / 0.2l

24831

2 rostfraj činije + drzač 0.45l / 12cm

24832

2 rostfraj činije + drzač / 0.9l

24833

2 rostfraj činije + drzač / 1.8l

24834

2 rostfraj činije + drzač / 2.8l

24840

Cinijica za art.24830, 0.2l.

24841

Činija za art.24831, 0.45l

24842

Činija za art.24832 0.75l

24843

Činija za art.24833 / 24921 / 2494, 1.8l

24844

Činija za art.24834 / 24822 / 2495, 2.8l

24845

Činija za art.2498 / 2499 / 24923, 4.7l

24851

Činija rostfraj sa gum.obruč.0, 45l

24852

Činija rostfraj sa gum.obruč.0, 7l

24853

Činija rostfraj sa gum.obruč.0, 9l

24854

Činija rostfraj sa gum.obručem 1.8l

24855

Činija rostfraj sa gum.obručem 2.8l.

24860

2 rostfraj činije + drzač / mačke, 0.2l

24870

Macija rostfraj cin + otisak, 0.25l

24871

Činija rostfraj otisak / 0.45l / 14cm

24872

Činija rostfraj otisak / 0.9l / 17cm

24873

Činija rostfrajna 1.8l

24875

Činija dupla - 2x0, 25l / 12cm

24876

Rostfraj posuda sa drzačem 2x0, 25 / 11c

24921

Držac sa dve rostfraj činije 1.8lbar

24922

Držac sa dve rostfraj činije 2.8lbar

24923

Držac sa dve rostfraj činije 4.7lbar

24942

Činija rostfraj sa gum.obr.0, 90l / 17

24943

Činija rostfraj sa gum.obr.1, 8l / 22

25001

Cinije rost. na okruglom postolju 2x2.8l

25005

Nosač za dve činije za zid 2x2.8l

25042

Činija rostfraj sa žleb.i gum.0.45l / 14c

25071

Činija rostfraj sa žleb.i gum.0.5l / 14cm

25072

Činija rostfraj sa žleb.i gum.1l / 17cm

25073

Činija rostfraj sa žleb.i gum.1.7l / 21cm

25074

Činija rostfraj sa žleb.i gum.2.5l / 24cm

25221

Činija my princess, 0.15l / 14cm, pink

25222

Činija my princess, 0.25l / 17cm, pink

25223

Činija my princess, 0.6l / 20cm, pink

25225

Činija my prince, 0.15l / 14cm, siva

25226

Činija my prince, 0.25l / 17cm, siva

25227

Činija my prince, 0.6l / 20cm, siva

25230

Set činija na drzaču, 2x0.25 / 11cm

25231

Set činija na drzaču, 2x0.45 / 13cm

25232

Set činija na drzaču, 2x0.9l / 16cm

25233

Set činija na drzaču, 2x1.5l / 21cm

25240

Posuda za hranu i poslas.1, 9l

25241

Činija rostfrajna sa plas.oblogo

25242

Činija rostfrajna sa plas.oblogo

25243

Činija rosf.sa plas.oblogom

25244

Činija rosf.sa plas.oblogom

25247

Činija za pse sa dugim ušima0, 9l

25251

Rostfraj činija sa pl.drzačem, 0.25 / 11

25252

Rostfraj činija sa pl.drzačem, 0.45 / 13

25253

Rostfraj činija sa pl.drzačem, 0.9l / 16

25255

Cinije rost. sa silikonskom oblogom 0.4l

25256

Cinije rost. sa silikonskom oblogom 0.75l

25257

Cinije rost. sa silikonskom oblogom 1.4l

25261

Rostfraj činija sa plast.obl.0.4l / 14cm

25262

Rostfraj činija sa plast.obl.0.9l / 17cm

25263

Rostfraj činija sa plast.obl.1.7l / 21cm

25265

Činija rostfraj sa plastikom, 0, 4l / 14c

25266

Činija rostfraj sa plastikom0, 8l / 17cm

25267

Činija rostfraj sa plastikom 1, 6l / 21c

25271

Rostfraj činija za mace sa žlebom 0.2l

25272

Rostfraj činija sa zlebom 0.45l / 21cm

25273

Rostfraj činija sa zlebom 0.9l / 25cm

25281

Činija rostfraj za štence 1.4l / 29cm

25282

Činija rostfraj za štence 4l / 38cm

24356

2 činije rostfraj na drvenom nosaču 2x0.2l/10cm

25075

Rostfraj činija sa glazurom 0.2l/12cm

25076

Rostfraj činija sa glazurom 0.4l/13cm

25077

Rostfraj činija sa glazurom 0.75l/16cm

Copyright © 2016 Happy Dog D.O.O. | Sva prava zadržana